Σύντομο
Βιογραφικό

Ο Ιωάννης Σαλάς, Μαιευτήρας – Γυναικολόγος στη Μυτιλήνη- γεννήθηκε το 1976 στην πρωτεύουσα της Λέσβου.

Αποφοίτησε από το Ιατρικό Πανεπιστήμιο του Βελιγραδίου της Σερβίας το 2001.Το πτυχίο που έλαβε αναγνωρίστηκε από την Δημοκρατία της Βουλγαρίας και ύστερα από την αναγνώριση αυτή κάλυψε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Ιατρικού Πανεπιστήμιου Σόφιας στο Πανεπιστημιακό νοσοκομείο «Maichen Dom»-Sofia,για την Απόκτηση της ειδικότητας «Μαιευτική και Γυναικολογία και Αναπαραγωγική ιατρική» την περίοδο 2002-2006 και μετά από επιτυχή συμμετοχή στις κρατικές εξετάσεις απέκτησε την προαναφερθείσα ειδικότητα με άριστα. Την περίοδο 2006-2010 υπό την καθοδήγηση των Prof. Dr. Med. L. Mettler, OA Dr. Med. A. Schmutzler and embryologist Sybille Buck –Department of Obstetrics & Gynaecology unit of endocrinology and reproductive medicine Kiel, University Hospitals Schleswig-Holstein, Germany εξειδικεύτηκε στην Αναπαραγωγική Ιατρική (εξωσωματική γονιμοποίηση υποβοηθούμενη αναπαραγωγή κ.α.) -patient selection, patient stimulation, ultrasound monitoring, IUI, oocyte retrieval and embryo transfer, IVF, ICSI, Polar body biopsy, sperm assessment, cryopreservation, laparoscopy/pelviscopy and hysteroscopy λαμβάνοντας τα αντίστοιχα πιστοποιητικά –Diploma Reproductive Medicine: IUI, IVF/ET, ICSI treatment, Diploma for surgical Ρelviscopy and Hysteroscopy.

Μετά την σχετική εκπαίδευση και πρακτική άσκηση στο Πανεπιστημιακό νοσοκομείο «Maichen Dom»-Sofia του χορηγήθηκαν οι ακόλουθες άδειες για την άσκηση των: υπερήχων στην γυναικολογία μαιευτική φυσιολογικά/παθολογικά ευρήματα, διάγνωση Doppler, εμβρυική ιατρική και προγεννητική διάγνωση, υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, κολποσκοπία, παιδιατρική γυναικολογία και γυναικολογική ενδοκρινολογία.

Ο ιατρός διαθέτει και την άδεια εκτέλεσης υπερήχων ειδικότητας Μαιευτικής και Γυναικολογίας από το υπουργείο Υγείας της Ελλάδος.

Μαιευτήρας – Γυναικολόγος στη Μυτιλήνη

Από το 2020 διατηρεί ιδιωτικό ιατρείο στην Μυτιλήνη Ελ. Βενιζελου 22, τηλ. 6949504250 και εξειδικεύεται σε θέματα υπογονιμότητας και υποβοηθούμενης αναπαραγωγής.

Μάλιστα ο Ιωάννης Σαλάς συνεργάζεται με τη μονάδα εξωσωματικής γονιμοποίησης του Ιατρικού Διαβαλκανικού Θεσσαλονίκης, τη FIVI. Πρόκειται για ένα πρωτοποριακό κέντρο στον τομέα της ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, το οποίο είναι στελεχωμένο με ιατρικό προσωπικό υψηλής εξειδίκευσης. Μαζί με την ομάδα του διερευνούν και παρέχουν λύσεις σε θέματα υπογονιμότητας, από την πρώτη επίσκεψή σας μέχρι και τη γέννηση των παιδιών σας. Αξιοποιώντας την πολυετή εμπειρία του και επενδύοντας στη διαρκή επαφή με το ζευγάρι ο Ι. Σαλάς προβαίνει σε συστηματική ανάλυση των ιατρικών δεδομένων, εξασφαλίζοντας έτσι, σε μεγάλο βαθμό, την επιτυχία.

μητρότητα

αναπαραγωγή