Κορωνοϊός και γυναίκα

Συστάσεις για τον εμβολιασμό των γυναικών αναπαραγωγικής ηλικίας έναντι του κορωνοϊού εξέδωσε η Ελληνική Μαιευτική και Γυναικολογική Εταιρεία (ΕΜΓΕ), τονίζοντας ότι η κύηση θεωρείται παράγοντας υψηλού κινδύνου νόσησης, κάτι που καθιστά απαραίτητο τον εμβολιασμό όλων των εγκύων γυναικών και ειδικά αυτών με αυξημένο κίνδυνο έκθεσης.

Ειδικότερα, η ΕΜΓΕ σημειώνει σε ανακοίνωσή της τα εξής:  

  • Η κύηση θεωρείται παράγοντας Υψηλού Κινδύνου νόσησης από SARS-CoV-2.
  • H ΕΜΓΕ συστήνει τον εμβολιασμό έναντι του SARS-CoV-2 όλων των εγκύων και ειδικά αυτών με αυξημένο κίνδυνο έκθεσης (όπως ιατρονοσηλευτικό προσωπικό, κ.α.) 
  • Συνιστά τον εμβολιασμό έναντι του SARS-CoV-2 των εγκύων με συννοσηρότητες που αυξάνουν τον κίνδυνο σοβαρής νόσησης και θανάτου σε περίπτωση λοίμωξης (όπως διαβήτη, καρδιολογικά και αναπνευστικά νοσήματα, παχυσαρκία κλπ.)
  • Ο εμβολιασμός συστήνεται κατά τη διάρκεια της κύησης σε όλα τα τρίμηνα.
  • Αναφορικά με την επιλογή εμβολιαστικού σκευάσματος προτείνεται η χρήση εμβολίων τεχνολογίας mRNA για την κύηση, καθώς τα μέχρι σήμερα διαθέσιμα επιστημονικά δεδομένα αφορούν κυρίως αυτή την κατηγορία εμβολίων έναντι του SARS-CoV-2, χωρίς όμως να αποκλείονται και οι άλλοι τύποι εμβολίων. 
  • H χρήση εμβολίων με αδρανοποιημένους ιούς έναντι SARS-CoV-2 δεν αναμένεται να έχει ανεπιθύμητες ενέργειες στην κύηση, παρά την έλλειψη σχετικών δεδομένων.
  • Δεν απαγορεύεται ο εμβολιασμός με οποιονδήποτε τύπο εμβολίου των γυναικών που θηλάζουν. Ο θηλασμός δεν αποτελεί αντένδειξη για εμβολιασμό της μητέρας έναντι της COVID-19 και ενδέχεται να προσφέρει παθητική ανοσοποίηση στο νεογνό. 
  • Η ΕΜΓΕ συνιστά  τον εμβολιασμό έναντι του SARS-CoV-2 με οποιονδήποτε τύπο εμβολίου όλων των γυναικών  που βρίσκονται στη διαδικασία προσπάθειας εγκυμοσύνης για το άμεσο μέλλον ή σε διαδικασία Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής
  • Δεν συστήνεται τροποποίηση του προγραμματισμού εγκυμοσύνης με βάση τη χορήγηση οποιουδήποτε από τα εμβόλια έναντι COVID-19, δεν προτείνεται τροποποίηση του εμβολιαστικού σχήματος, εάν μεταξύ των δόσεων του εμβολίου η δέκτης ανακαλύψει ότι είναι έγκυος και τέλος δεν συστήνεται διακοπή κύησης λόγω εμβολιασμού.
  • Συστήνεται η ύπαρξη μεσοδιαστήματος 14 ημερών μεταξύ του εμβολιασμού έναντι Covid-19 και των άλλων εμβολίων που πρέπει να χορηγούνται κατά την κύηση με βάση την Κατευθυντήρια Οδηγία της ΕΜΓΕ Νο 32 Ανοσοποίηση Στην Κύηση, εκτός αν ο άμεσος εμβολιασμός είναι απολύτως αναγκαίος (πχ εμβολιασμός έναντι τετάνου μετά από τραύμα).

αναπαραγωγή

επιστήμη

μητρότητα