Διερεύνηση Υπογονιμότητας: Η υπογονιμότητα του ζευγαριού μπορεί να οφείλεται στη γυναίκα ή στον άνδρα ή να έχει μικτή αιτιολογία. Τα αίτιά της οφείλονται κατά 40% σε γυναικείους παράγοντες (παθήσεις κόλπου, τραχήλου, μήτρας-ενδομητρίου, σαλπίγγων, ωοθηκών, διαταραχή ωοθυλακιορρηξίας, ενδοκρινολογικά, ψυχοσωματικά, ανοσολογικά προβλήματα κ.α), κατά 40% σε ανδρικούς παράγοντες και κατά 20% είναι ιδιοπαθή.

Παρακολούθηση Έμμηνου κύκλου χωρίς φαρμακευτική αγωγή

Σε συγκεκριμένες ημέρες του κύκλου γίνεται ενδοκολπικό υπερηχογράφημα  με  ειδικές ορμονικές εξετάσεις, ώστε να χαρτογραφηθεί η δυναμική της υπάρχουσας κατάστασης στον άξονα «τράχηλος-μήτρα-ωοθήκες» με τις φυσιολογικές ή μη αλλαγές στην ενδοτραχηλική και ενδομητρική κοιλότητα. Με αυτόν τον τρόπο ο εξειδικευμένος ιατρός θα λάβει γνώση για την αναπαραγωγική κατάσταση της γυναίκας και θα έχει την πρώτη ολοκληρωμένη εικόνα για τις αιτίες τις γυναικείας υπογονιμότητας και ταυτοχρόνως θα μπορεί να προτείνει τη λύση ή να προγραμματίσει τα επόμενα βήματα.

Παρακολούθηση Έμμηνου κύκλου με φαρμακευτική αγωγή 

Στην περίοδο αυτή παρακολουθούμε τις αλλαγές στον άξονα  «ενδοτράχηλος-ενδομήτριο-ωοθήκες» με τη χρήση φαρμακευτικής αγωγής, ώστε να επιτευχθεί το κατάλληλο αποτέλεσμα, όπως π.χ. στη  διέγερση της  ωορρηξίας. Σκοπός είναι να υπάρχει συγχρονισμός ημέρας κύκλου με τις αντίστοιχες φυσιολογικές υπερηχογραφικές απεικονίσεις που επαληθεύονται με τα αντίστοιχα ορμονικά αποτελέσματα.

Υπέρηχο-Σαλπιγγογραφία

Πρόκειται για την εξέταση μέσω της οποίας διαπιστώνεται αν οι σάλπιγγες μιας γυναίκας είναι διαβατές και αν η κοιλότητα της μήτρας είναι φυσιολογική. Η νέα μέθοδος για τον έλεγχο των σαλπίγγων λέγεται HyFoSy (Hysterosalpingo-Foam-Sonography), γίνεται με ειδικό gel και προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα. Με τον τρόπο αυτό η γυναίκα γρήγορα και ανώδυνα μαθαίνει αν μπορεί να τεκνοποιήσει φυσιολογικά ή όχι.

Διατήρηση  Γονιμότητας

Γίνεται με την κρυοσυντήρηση  των ωαρίων, σπέρματος ακόμη και των εμβρύων. Πραγματοποιείται διέγερση των ωοθηκών, ώστε να υπάρχουν αρκετά ωάρια που αναλόγως με την αιτία της κρυοσυντήρησης  θα αποθηκευτούν ως ωάρια ή έμβρυα. Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί λόγοι που μπορεί να οδηγήσουν μια γυναίκα στην επιλογή αυτής της μεθόδου.

Ορισμένες ενδεικτικές περιπτώσεις είναι:

Γυναίκες που επιθυμούν να καθυστερήσουν την τεκνοποίηση για προσωπικούς λόγους, γυναίκες με ιστορικό πρόωρης ωοθηκικής ανεπάρκειας, αλλά και γυναίκες που πάσχουν από καρκίνο και πρόκειται να ξεκινήσουν θεραπείες.

Εξωσωματική Γονιμοποίηση

Εξωσωματική γονιμοποίηση είναι η διαδικασία κατά την οποία ένα ωάριο γονιμοποιείται από ένα σπερματοζωάριο έξω από το σώμα της γυναίκας. Τα στάδια είναι τα ακόλουθα: διέγερση των ωοθηκών, παρακολούθηση ωοθυλακιορρηξίας με υπερηχογραφήματα, ωοληψία, επεξεργασία σπέρματος, γονιμοποίηση των ωαρίων, καλλιέργεια εμβρύων, αξιολόγηση εμβρύων, εμβρυομεταφορά. Κρυοσύντηρηση γίνεται στα έμβρυα που δεν μεταφέρονται.

Συμβουλευτική και Προγραμματισμός

Η πρώτη επαφή με το ζευγάρι είναι πολύ σημαντική, αφού η λήψη ενός σωστού και αναλυτικού ιατρικού ιστορικού θα δώσει την πρώτη εικόνα του προβλήματος. Ανάλογα με τα δεδομένα που θα προκύψουν, θα αρχίσει ο προγραμματισμός των ιατρικών πράξεων. Μετά την ολοκλήρωση της διερεύνησης θα αποφασιστεί ο τρόπος με τον οποίον  θα οδηγηθούμε στην επιθυμητή εγκυμοσύνη.

αναπαραγωγή

επιστήμη

μητρότητα